x [close]
x [close]
head-slogan
register
edit-profile
search
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 22:41 น.

บริษัท เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ จำกัด President Grains Products Co.,Ltd.

บริษัท เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ จำกัด อาณาจักรแห่งผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้ก่อกำเนิดขึ้นโดยที่เราได้เล็งเห็นถึงการมีสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ในปัจจุบันนี้ค่านิยมในการดำเนินชีวิตของคนไทยได้เปลี่ยนไป โดยหันไปรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมการกิน โดยหันมารับประทานอาหารจำพวกเนื้อ นม ไข่ กันมากขึ้น ประกอบกับมีการใช้สารเคมีกันมากขึ้น จนส่งผลให้ปัจจุบันนี้คนไทยมีสุขภาพร่างกายที่แย่ลง เราจึงได้มีการคิดค้นและวิจัยผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคเพื่อคนไทยเราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงและห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ

?บริษัท เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่มีคุณภาพสูง ซึ่งผลิตจากธัญพืชคุณภาพภายในประเทศ ผสมผสานกับเทคโนโลยีอันทันสมัยจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงในการเปลี่ยนโครงสร้างของธัญพืช ให้เป็นสารอาหารจากธัญพืชที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ง่ายต่อการย่อยและดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เซลล์ เพื่อใช้ในการเป็นแหล่งพลังงานในกระบวนการซ่อมแซม ฟื้นฟูระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้ตามปกติ

?? ด้วยคุณภาพของธัญพืชที่มีคุณภาพภายในประเทศไทย ร่วมกับเทคโนโลยีชั้นสูงจากผู้ร่วมลงทุนชาวเนเธอร์แลนด์ และปณิธานในการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย จึงทำให้รัฐบาลเนเธอร์แลนด์มอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ธัญพืชขึ้นในเมืองไทย โดยมี H.E.Pieter J.Th.Marres ฯพณฯ เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว โดยถือได้ว่าเป็นบริษัทขายตรงรายแรกของเมืองไทย ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลต่างชาติ

?? โรงงานของเรายังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยได้รับสิทธิพิเศษต่างๆเพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร เช่นการยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตจากต่างประเทศ

?? ทางบริษัทฯ ยังได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในการวิจัยเพื่อผลิตสารยึดเกาะ (Binder) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวไทย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำข้าวไทยไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารชนิดต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ใส่ใจสุขภาพ

?? ผลิตภัณฑ์ธัญพืชของเรา ยังได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล GMP, ISO 9001, BRC Global Standard และ IFS (International Food Standard) ภายใต้บริษัท Codrico B.V.ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนจากประเทศเนเธอร์แลนด์

?? ผลิตภัณฑ์ของเรายังเหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย และทุกศาสนา ซึ่งยืนยันได้จากการที่สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้ออกหนังสือรับรองให้ใช้เครื่องหมาย ?ฮาลาล? บนผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของทางบริษัท

?โดยทางบริษัทฯ ได้ตั้งปณิธานที่จะผลิตสินค้าคุณภาพจากธรรมชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับทุกท่านที่ใส่ใจต่อสุขภาพตลอดไป

สินค้าของบริษัท เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ จำกัด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ได้เเก่ 1.อาหารเสริมชนิดผง อาหารเสริมชนิดเม็ด อาหารเสริมอื่นๆ

?2.ผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนัก 3.ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ได้เเก่ Fruit Passion ,Gold,Romantic Rose,จีเเนคเเละผลิตภัณฑ์อื่นๆ

บริษัท เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ จำกัด
302 ถ.ศรีวรา ทาวน์อินทาวน์
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
Tel. 02 934 5800 , 02 934 7833 - 7, 02 934 4824 - 7 Fax. 02 934 7847, 02 934 7848
E-mail info@pgpworld.com

Related Listing

TAG : > > >

Place Your Review

*