x [close]
x [close]
head-slogan
register
edit-profile
search
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 22:42 น.

บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด KangZen-Kenko International Co.,Ltd.

ปีพุทธศักราช 2536 บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ก่อตั้งขึ้นโดย คุณคมศักดิ์ธนา อำพันธ์ยุทธ์ ในนามบริษัทขายตรงสัญชาติไทย โดยนำรูปแบบธุรกิจขายตรงหลายชั้น (Multi-Level Marketing) หรือระบบธุรกิจเครือข่าย (Network Marketing) มาใช้ในการบริหารธุรกิจ และบริหารองค์กร โดยดูแนวโน้มและภาพรวมของการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดในระบบขายตรงทั่วโลกที่มีมูลค่ามหาศาลและมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทั้งยอดขาย และจำนวนผู้เข้าสู่ระบบขายตรง ซึ่งอ้างอิง โดยสมาคมการขายตรงโลก

คังเซน-เคนโก จึงมีแนวคิดที่จะนำธุรกิจนี้เปิดการตลาดในประเทศไทย โดยตั้งปณิธานการทำธุรกิจเพื่อรองรับตลาดแรงงานช่วยลดอัตราการว่างงาน และสร้างธุรกิจขายตรงที่มีพื้นฐานอยู่บนจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อให้คนใน สังคมไทยมีอาชีพและมีงานทำ มีรายได้หลัก หรือรายได้เสริมในการก่อร่างสร้างครอบครัวอย่างมั่นคงถาวรในระยะยาว และพัฒนาต่อยอดให้เกิดความสุขบนพื้นฐานของผู้มีสุขภาพแข็งแรง มีอิสรภาพทางการเงินและเวลาอย่างแท้จริง โดยยึดถือหลักการทำธุรกิจด้วยคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักสำคัญของทั้งผู้ ประกอบการ ผู้บริหาร บุคลากรในองค์กร และสมาชิกด้วยกัน โดยมีแนวทางของการเป็นผู้ช่วยเหลือและผู้ให้ซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้นักธุรกิจ ของคังเซนฯ ประสบความสำเร็จ และทำให้คังเซน-เคนโกก่อตัวเป็นสังคมใหญ่ที่น่าอยู่ มีความเข้มแข็งและมั่นคงจากเป้าหมายที่มาทำธุรกิจขายตรงร่วมกัน จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของความผูกพัน และกลายเป็นครอบครัว รวมทั้งคังเซน-เคนโกฯ คือ บ้านที่อบอุ่นหลังที่ 2 จนเป็นวลีที่เรียกองค์กรใหญ่ของพวกเราว่า "ครอบครัวคังเซนฯ"

?

จากความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทยทำให้คังเซน-เคนโก มีสาขารองรับการบริการและจุดกระจายสินค้ามากกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจของขายตรงสัญชาติไทยที่มีเป้าหมายก้าวไกลสู่สากล โดยขยายธุรกิจสู่กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย ประเทศอินโดนีเซีย ลาว พม่า เวียดนามและกัมพูชา

18 ปี แห่งความมุ่งมั่น คังเซน-เคนโก มีความซื่อสัตย์ ความจริงใจ และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริงโดยมุ่งเน้นมาตรฐานการผลิตสินค้าที่หลากหลายยึดมั่น และใส่ใจในการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มากด้วยคุณภาพ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นหลักสำคัญ เพื่อความภักดีต่อตราสินค้าของคังเซนฯ ด้วยความภาคภูมิใจ โดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่นักธุรกิจและสร้างจิตสำนึกต่อการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ และมีหลักปฏิบัติและแบบแผนในการกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ไม่อวดอ้างสรรพคุณเกินความเป็นจริง และรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

18 ปี แห่งความศรัทธา คังเซน-เคนโก ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณของการทำธุรกิจเสมอมา มีการลงทุนต่อเทคโนโลยี ในระบบบริหารจัดการภายใน พัฒนาบุคลากรในทุกด้านเพื่อรองรับการเจริญเติบโตและการแข่งขันทางธุรกิจที่มีอัตราสูงขึ้น โดยไม่เอารัดเอาเปรียบสังคมและสมาชิก มีแผนการดำเนินธุรกิจที่ยุติธรรม ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการสร้างรายได้ของนักขายหรือนักธุรกิจ และมีกระบวนการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักขายหรือนักธุรกิจ ทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการดำเนินธุรกิจอย่างจริงจัง

จากความพร้อมและความสมบูรณ์ในทุกด้านของการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมการขายตรงไทย (Thai Direct Selling Associations : TDSA) และเป็นสมาชิกสมาพันธ์การขายตรงแห่งโลก (World Federation of Direct Selling Associations : WFDSA) คังเซน-เคนโก จึงเปรียบเสมือน หนึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจขายตรงไทย

สินค้าของบริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ความงาม ได้เเก่ คริสตินโคคูล เพิร์ล ไทม์เลส รีไวทัลไลซิ่ง ครีม,?คริสตินโคคูล คาเวียร์ แอนติ-ริงเคิล ครีม,?คริสตินโคคูล คาเวียร์ แอนติ-ริงเคิล ?ดีพ เคลนซิ่ง โฟม,คริสตินโคคูล รีเฟรชชิ่ง ครีม,คริสตินโคคูล เพิร์ล นอริช ครีม,คริสตินโคคูล ?แอปพริคอท เคล็นซิ่ง ครีม ??ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ได้เเก่ คังเซน มัลติ นิวเทรียนท์ พลัส, คังเซน บีน สตรอเบอร์รี่, เฮลท์ติ - เซน ไวต์ จินเส็ง คอฟฟี่, โปรจีน 60 เม็ด, ออร์เเกนิค นูทริชั่น แอนด์ รีจูวีเเลค, รอยัล เกาหลี จินเส็ง เอ็กแทร็กซ์ ?ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนเเละทั่วไป ได้เเก่ ?อี-ซี่ พลัส เพอร์เฟค คลีน, แผ่นฟอกอากาศ คังเซน เฮลท์เวย์ เฮป้า HW-10600-9 , แปรงสีฟัน ออรัล เค (นาโน โกลด์) , ยาสีฟัน ออรัล เค เนเชอรัล เฮิร์บ ออริจินัล (100 กรัม) ผลิตภัณฑ์สเปรย์ฟอกอากาศ อี-ซี่ พลัส

?

 

เป็นแผนธุรกิจซึ่งท่านสามารถสะสมคะแนนได้ตลอดระยะเวลาที่ร่วมธุรกิจ จึงทำให้ท่านมีโอกาสทำงานได้อย่างต่อเนื่องและขึ้นตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว ผลประโยชน์ที่ได้รับจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย หัวใจของธุรกิจทีท่านเข้าร่วมนี้คือ "แผนธุรกิจ" ท่านจะประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าท่านศึกษา และทำความเข้าใจในแผน การตลาดได้ดีมากน้อยเพียงใด

รายได้ 11 ทางตามแผนธุรกิจ

01.รายได้จากการค้าปลีก25% - 30%

02. โบนัสส่วนตัวสูงสุด30%

03. โบนัสส่วนต่างกลุ่มส่วนตัวสูงสุด30%

04. โบนัสผู้นำชั้นที่ 110%

05. โบนัสผู้นำชั้นที่ 212% - 30%

06. โบนัสผู้นำแนวขวาง (ตั้งแต่ชั้นที่ 3 เป็นต้นไป) สูงสุด30%

07. โบนัสพิเศษ Pearl Dynamic Bonus6%

08. กองทุนการศึกษา1%

09. กองทุนท่องเที่ยว4%

10. กองทุนบ้านและรถยนต์2%

11. รางวัลพิเศษปันผลกำไรรายปี2%

 

บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2/2 อาคารคังเซนเพลส ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ? Tel.0-2378-8888 ? ? ?Fax. 0-2378-8889 ?Tel. 0-2378-8777 ? ?callcenter@kangzen.com ? ? ? ?สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกหรือปัญหาการตรวจสอบคะเเนน ติดต่ออีเมล : mis@kangzen.com ? ? ? ?สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ติดต่ออีเมล : bdcenter@kangzen.comสอบถามปัญหาเกี่ยวกับระบบหรือติดต่อผู้ดูเเลระบบ ติดต่ออีเมล : info@kangzen.com

Related Listing

TAG : > > > > > > > > > >

Place Your Review

*