x [close]
x [close]
head-slogan
register
edit-profile
search
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 22:41 น.

บริษัท กรีนเวลท์ เฮลท์ แคร์ จำกัด Greenwealth Co.,Ltd.

Capture (Mobile)

 

บริษัท กรีนเวลท์เฮลท์แคร์ จำกัด        
                                                                   
 ได้ก่อตั้งขึ้นโดย  พ.ต.อ.นายแพทย์ ไพบูลย์ มะระพฤกษ์วรรณ ประธานกรรมการ 

           ท่านมีประสบการณ์อันยาวนาน ทางด้านการรักษาผู้ป่วยด้วยการศัลยกรรมและการดูแลรักษาสุขภาพด้วยยา-เวชภัณฑ์ ตลอดจนมีความรู้ด้านสมุนไพร ที่ได้รับการสั่งสอนจากคุณพ่อ  ซึ่งเป็นแพทย์แผนโบราณ จึงทำให้มีผลงานวิจัยและเกิดนวัตกรรมต่างๆ รวมถึงการนำสมุนไพรมาประยุกต์ เข้ากับการแพทย์สมัยใหม่เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหารเสริมสุขภาพ ฯลฯ ต้นปี พ.ศ.2550 ชาวไทยและคนอีกหลายประเทศทั่วโลก ได้ทราบข่าวจากสื่อมวลชนเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แก้โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศชนิดทาได้เป็นครั้งแรก จึงทำให้คุณหมอไพบูลย์ฯเป็นที่รู้จัก และมีคนไข้ขวนขวายมาหาจากทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง 

            ต้นปี พ.ศ.2552 คุณปราย อะโนรี (รองประธานฯ) ผู้คร่ำหวอดในวงการขายตรง ซึ่งเป็นคนไข้ที่โรงพยาบาลตำรวจได้ทดลองใช้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ และเครื่องสำอางแล้ว เป็นที่ถูกใจเป็นอย่างมาก มีความประสงค์จะนำผลิตภัณฑ์ จากนวัตกรรมที่แปลกใหม่ใช้ได้ผล  และไม่มีใคร มีออกเผยแพร่    จึงได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท กรีนเวลท์เฮลท์แคร์ จำกัด ขึ้น

            ปลายปี พ.ศ. 2553 คุณหมอไพบูลย์ฯได้เชิญ คุณสมชัย ระฆังทอง (ผู้จัดการทั่วไป) อดีตผู้จัดการ โรงงานแวนด้าแพค ผู้ผลิตภาชนะพลาสติกและพื้นปูกระบะท้ายรถปิคอัพเป็นรายแรกในเอเซีย ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 35 ปีในด้านการบริหารการผลิตและกว่า 12 ปีในการบริหารระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001 และ ISO/TS 16949 เข้ามาเป็นที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงระบบบริหารงานสำนักงาน ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 จึงได้แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทั่วไป
 

โดยมีปณิธานที่มุ่งมั่นว่า  :  นวัตกรรมเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ เพื่อโอกาสแห่งความมั่งคั่ง

สินค้าของบริษัท บริษัท กรีนเวลท์ เฮลท์ แคร์ จำกัด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ได้เเก่ กลูเเท็ก + คิวเท็น  เเคลทีเเเอล น้ำมันรำข้าว สาหร่า่ยกรีนเคลป์ เอส พี คอฟฟี่ เเบรนด์ ไวท์เทซ เเละ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ได้เเก่ green wealth micron oil control powder  silky lip balm total carefacial daycream spf 50 RXN I night gel + RXN II Night Cream derma press Facial cleansing mousse 2blues body lotion Green wealth shower gel
Capturefgfgf

 
 

 

 การสมัครเป็นนักธุรกิจ

1. ค่าเอกสารชุดสมัคร  100  บาท  พร้อมรับคู่มือการดำเนินธุรกิจและอุปกรณ์ช่วยการขาย

2. กรอกใบสมัครให้ถูกต้อง  ชัดเจน  แล้วยื่นแสดงต่อบริษัทฯ  หรือสถานที่ที่บริษัทฯ เปิดรับสมัครสมาชิกนักธุรกิจเครือข่าย
3. โปรดแสดงบัตรนักธุรกิจเครือข่ายหรือแจ้งรหัสธุรกิจทุกครั้งที่ซื้อสินค้า  หรือติดต่อใด ๆ กับบริษัทฯ  ทั้งนี้เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอง
 
   เงื่อนไขการเป็นสมาชิก 

1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่  15  ปี  ขึ้นไปในวันรับสมัครสมาชิก

2. ผู้สมัครต้องไม่เคยมีชื่อปรากฏในทะเบียนสมาชิกของบริษัทฯ  มาก่อน
3. กรณีของสามีภรรยา  (นิตินัย,  พฤตินัย)  ถือเป็นบุคคลเดียวกันให้สมัครร่วมกันได้โดยใช้รหัสสมาชิกเดี่ยวกัน
4. ใบสมัครจะต้องมีลายเซ็นที่แท้จริงของผู้สมัคร  และผู้แนะนำ  มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ
5. การสมัครต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน  หรือบัตรใด ๆ  ที่แสดงว่าผู้สมัครคือผู้ที่ปรากฏในบัตรนั้น ๆ  พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง  ซึ่งลายเซ็นจะต้อง ตรงกันกับใบสมัคร
6. การสมัครต้องแจ้งชื่อและรหัสธุรกิจของผู้แนะนำด้วย
7. เมื่อสมัครสมาชิกนักธุรกิจแล้ว  มีสถานะเป็นสมาชิกตลอดชีพ  ไม่มีการปลดยกเว้นลาออกตามเงื่อนไขบริษัทฯ
8. กรณีบัตรสูญหาย  หรือย้ายที่อยู่ใหม่  โปรดแจ้งที่สำนักงาน  ณ  สำนักงานใหญ่  999/6  หมู่  5  ต.สำโรงเหนือ  จ.สมุทรปราการ  และศูนย์กรีนเวลท์ทุกสาขาภายในกำหนด  90  วัน
 
   ข้อตกลงสำหรับสมาชิกนักธุรกิจกรีนเวลท์

          ข้าพเจ้าและผู้สมัครร่วมได้ศึกษากฎระเบียบข้อบังคับทั้งสิ้นของบริษัท  กรีนเวลท์เฮลท์แคร์ จำกัด  เรียบร้อยแล้ว  ข้าพเจ้าและผู้สมัครร่วมให้สัญญาว่าจะดำเนินงานตามแผนธุรกิจ  และกฎระเบียบการดำเนินธุรกิจ  กรีนเวลท์ในเอกสารของบริษัทฯ  และจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  และระเบียบปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของกรีนเวลท์  ตามที่บริษัทฯ  กำหนดไว้แล้ว  และ/หรือ  ที่จะกำหนดขึ้นในอนาคต  หากข้าพเจ้าและผู้สมัครร่วมในฐานะนักธุรกิจกรีนเวลท์  เป็นผู้ฝ่าฝืนเอง  หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจ  ให้ผู้อื่นกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืน  หรือให้การสนับสนุนการฝ่าฝืนดังกล่าวนั้น  ข้าพเจ้าและผู้สมัครร่วมยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ  เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ  500,000  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)  และจะชำระทันทีเมื่อมีการเรียกร้อง

 
   สถานที่รับสมัคร 

1. สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์กรีนเวลท์  ทุกสาขา  ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์  เวลา  09.00 – 19.00 น.  (ยกเว้นวันหยุดแต่ละศูนย์)

2. สมัครที่งานประชุมที่กรุงเทพฯ  ทุกวัน
3. สมัครที่งานประชุมต่างจังหวัดทุกแห่ง
 
   การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

  • สมาชิกธุรกิจสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง  ที่สำนักงานใหญ่  999/6  หมู่  5  ปากซอยวัดด่านสำโรง  ถ.ศรีนครินทร์  สำโรงเหนือ  จ.สมุทรปราการ  10270
  • โทรศัพท์สั่งซื้อสินค้าผ่านทาง  กรีนเวลท์  เดลิเวอรี่  โดยกำหนดค่าขนส่งตามระยะทางหรือน้ำหนักของสินค้า 

 
   การเปลี่ยนคืนผลิตภัณฑ์ 

1. ต้องเปลี่ยนคืนภายในกำหนด  30  วัน  นับจากวันที่สั่งซื้อและผลิตภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่ชำรุดเสียหาย  และบรรจุภัณฑ์ยังอยู่ครบถ้วน  พร้อมทั้งนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงด้วย

2. หากต้องการเปลี่ยนคืนผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ  จากรายการส่งเสริมการขาย  ต้องนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแถมมาคืนด้วย
3.  บริษัทฯ  จะรับคืนสินค้าที่อยู่ในสภาพขายต่อได้จากผู้จำหน่าย  เมื่อผู้จำหน่ายยกเลิกการเป็นผู้จำหน่ายโดยบริษัทฯ  จะหักค่าตอบแทนและค่ารางวัลที่ได้จ่ายไปแล้วตลอดสาย  และจะต้องมีใบสำคัญรับเงินแสดงการซื้อสินค้าจากบริษัทฯ  ประกอบการเปลี่ยนคืนทุกครั้ง
4. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วมีปัญหา  สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นได้  แต่ต้องมีใบเสร็จรับเงิน  และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาแสดงด้วย
5. ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนคืน  ต้องนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงด้วย
6. ให้เปลี่ยนผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ศูนย์กรีนเวลท์  ที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  กรณีที่สั่งซื้อในประชุม  ให้เปลี่ยนคืนที่งานประชุม  หรือศูนย์ธุรกิจกรีนเวลท์  ที่เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุม
 
   การรับเงินปันผล 

1. ติดต่อขอรับด้วยตนเอง  ณ  สำนักงานใหญ่ ,  ศูนย์กรีนเวลท์ทุกสาขา  (โปรดนำบัตรประชาชนมาแสดงด้วยทุกครั้ง)

2. ติดต่อขอรับผ่านธนาคาร  สมาชิกต้องระบุชื่อบัญชี  พร้อมทั้งแจ้งเลขที่บัญชี  ประเภทบัญชี  และสาขาธนาคารมายังบริษัทฯ
หมายเหตุ             โปรดแจ้งให้บริษัทฯ  ทราบถึงวิธีการรับเงินปันผลของท่าน 
หากมีการเปลี่ยนแปลงโปรดแจ้งก่อนวันที่  5  ของทุกเดือน
 
   การคำนวณยอดซื้อ  และเงินปันผล 

1. สมาชิกจะได้รับส่วนลด  25%  จากยอดซื้อผลิตภัณฑ์กรีนเวลท์  ที่บริษัท กรีนเวลท์ จัดจำหน่าย

2. การคำนวณคอมมิชชั่น  จะคิดจากยอดพีวี
3. ระยะเวลาการคิดยอดซื้อ  1  งวด  จะคิดตั้งแต่วันที่ 2 ไปจนถึงวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
 
   การรักษาสิทธิเพื่อรับเงินปันผล 

1. ซิลเวอร์          ยอดซื้อจากสมาชิกใหม่ที่ไม่มีตำแหน่ง    1,000  พีวี   ไม่บังคับยอดส่วนตัว
2. โกลด์            ยอดซื้อจากสมาชิกใหม่ที่ไม่มีตำแหน่ง  1,000  พีวี     ไม่บังคับยอดส่วนตัว

3. ซุปเปอร์โกลด์  ยอดซื้อจากสมาชิกใหม่ที่ไม่มีตำแหน่ง   1,500  พีวี   ไม่บังคับยอดส่วนตัว
4. ผู้บริหารการขายระดับอิเมอรอล,  ขึ้นไป  ต้องมีสมาชิก  รักษายอด  5,000  พีวี  หรือมียอดส่วนตัว  ไม่บังคับยอดส่วนตัว  ร่วมกับยอดกลุ่มทีมกลาง  (รวมตัวเอง)  5,000  พีวี / งวด
5. ถ้าไม่รักษายอดเงินปันผลจะผ่านไปยังผู้แนะนำตามลำดับ
 
 
*****    ทางบริษัทฯ  จะยึดถือวิธีรับเงินปันผลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัคร  หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ  กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ  ทราบภายในวันที่  10  ของทุกเดือน 

999/6 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel.02-757-3380

Related Listing

TAG : > > >

Place Your Review

*